Facebook

Regulamin Domu Rekolekcyjnego

niedziela, 19-09-2021


REGULAMIN DOMU REKOLEKCYJNEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ W BOGDANKACH

I. Postanowienia ogólne

 1. Dom Rekolekcyjny w Bogdankach jest obiektem religijnym. Goście obiektu zobowiązani są uszanować katolicki charakter tego miejsca.
 2. Głównym celem pobytu w Domu Rekolekcyjnym w Bogdankach jest modlitwa, formacja duchowa, wyciszenie oraz odpoczynek.
 3. Pobyt na terenie Domu Rekolekcyjnego w Bogdankach oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście Domu Rekolekcyjnego mogą korzystać z zakwaterowania w obiekcie zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie www.dombogdanki.pl i na tablicy Domu Rekolekcyjnego, oraz z określonymi warunkami rezerwacji.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Domu Rekolekcyjnym dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Obowiązuje zakaz zakwaterowywania wraz ze zwierzętami, bez względu na gatunek i wielkość zwierzęcia – ze względu na komfort innych Gości oraz możliwe zniszczenia mienia.
 4. Opiekun Grupy jest zobowiązany do:
  1. Przekazania zarządcy obiektu listy Gości oraz planu rekolekcji najpóźniej 48 godzin przed planowanym przyjazdem,
  2. wniesienia opłat za pobyt zgodnie z ustaloną ceną podaną w potwierdzeniu rezerwacji,
  3. uiszczenia zaliczki w wysokości: 1000 zł od grupy powyżej 10 osób.
   Grupy poniżej 10 osób: kwota ustalana indywidualnie z zarządcą obiektu.
 5. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie przekazania zaliczki.
 6. Grupy rezerwujące cały Dom Rekolekcyjny są zobowiązane do zapewnienia minimum 40 uczestników. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, koszt pobytu wzrośnie. Przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym pobytem, osoba odpowiedzialna za grupę zgłasza telefonicznie ilość uczestników. Grupy poniżej tego stanu osób ustalają warunki pobytu bezpośrednio z dyrektorem domu
  (tel. 604 557 740).
 7. Przyjazdy/odjazdy prosimy uzgadniać wcześniej indywidualnie z ks. Rafałem Arciszewskim lub w wyjątkowych przypadkach z osobą przez niego upoważnioną.
 8. Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  3. osobom nie przestrzegającym regulaminu Domu Rekolekcyjnego.
 9. Z chwilą zameldowania Opiekun Grupy bądź Goście indywidualni stają się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty i mienie oddane do użytkowania.
 10. W dniu wyjazdu Goście proszeni są o zdjęcie pościeli oraz prześcieradeł.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przybywający na terenie Domu Rekolekcyjnego zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, mienia obiektu, jak również do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 06:00 rano.
 3. Brama wjazdowa oraz drzwi wejściowe zamykane są o godzinie 23:00.
 4. Osoby zakłócające spokój i porządek w Domu Rekolekcyjnym w Bogdankach mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
 5. W ciągach komunikacyjnych typu korytarze i klatka schodowa zabronione jest bieganie i hałasowanie. Dotyczy to również okolicy kaplicy Domu Rekolekcyjnego.
 6. Kaplica Domu Rekolekcyjnego jest miejscem modlitwy i kontemplacji. Uprasza się o zachowanie szacunku do sakralnego charakteru tego miejsca. Osoby korzystające z kaplicy zobowiązane są do zapoznania się z dodatkowym regulaminem zamieszczonym przy wejściu do kaplicy Domu Rekolekcyjnego.
 7. Każdy Gość jest zobowiązany do dbałości o porządek oraz należyty stan techniczny obiektu.
 8. Stwierdzone usterki Gość Domu Rekolekcyjnego winien zgłosić zarządcy obiektu i/lub wpisać do zeszytu usterek znajdującego się na portierni. Goście odpowiadają również za niezgłoszone usterki, a stwierdzone podczas ich pobytu.
 9. Każdy Gość Domu Rekolekcyjnego zobowiązany jest do oszczędnego korzystania z mediów typu prąd i woda.
 10. W obiekcie obowiązuje zmiana obuwia. Obuwie zewnętrzne zostaje w szatni na parterze.
 11. NA TERENIE DOMU ZABRANIA SIĘ:
 1. pisania po ścianach, meblach, łóżkach, brudzenia ścian butami, naklejania czegokolwiek na ściany, meble, łóżka, przesuwania mebli, łóżek, przyklejania gum do żucia do mebli;
 2. trzaskania drzwiami, wychylania się przez okna, stawania na parapetach;
 3. używania w pokojach grzałek, czajników elektrycznych, tosterów.
 4. palenia świeczek oraz źródeł otwartego ognia w pokojach (ze względu na zasady P.POŻ);
 5. zostawiania włączonego światła, odkręconych kranów, urządzeń pod napięciem pod nieobecność lokatorów oraz otwartych okien dachowych, ogrzewania pokoi kaloryferami przy jednoczesnym ich wietrzeniu;
 6. spożywania posiłków w pokojach. Miejscem wyznaczonym do spożywania posiłków jest refektarz oraz pomieszczenia z aneksem kuchennym (kawiarenka na parterze i I piętrze)
 7. spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania narkotyków

Korzystanie w pokojach z urządzeń zabronionych niniejszym regulaminem grozi karą grzywny w wysokości 500 zł;

 1. Urządzenia dopuszczone do użytku  w pokojach: suszarka do włosów, prostownica do włosów, żelazko, golarka elektryczna, ładowarka do telefonu, tabletu i laptopa, radio, laptop itp.
 2. Opłaty za zniszczenia: Rolety – 300 zł; termostat – 100 zł; krzesło – 100 zł; drążek do otwierania okien dachowych – 100 zł; kaucja za zgubienie klucza – 50 zł; pozostałe zniszczenia – według obowiązujących na rynku cen.
 3. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów
  i/lub e-papierosów oraz picia napojów alkoholowych lub zażywania innych substancji odurzających.
 4. Dom Rekolekcyjny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie obiektu.
 5. Osoby niezakwaterowane w Domu Rekolekcyjnym mają zakaz przebywania na terenie obiektu w godzinach obowiązywania ciszy nocnej.
 6. Bez zgody zarządcy obiektu zabrania się na terenie Domu Rekolekcyjnego prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych.
 7. Na terenie Domu Rekolekcyjnego zabrania się organizacji imprez nieustalonych z zarządcą obiektu.
 8. W Domu Rekolekcyjnym obowiązuje segregacja śmieci. Odpadki inne niż zmieszane należy wyrzucać na korytarzu do przeznaczonych do tego śmietników.
 9. Korzystanie z nagłośnienia i projektora w Sali Multimedialnej jest możliwe po uzgodnieniu z zarządcą obiektu.
 10. Przemeblowania w pomieszczeniach ogólnych (kaplica, sale konferencyjne, refektarz) powinny być najpierw ustalone z zarządcą obiektu.

IV. Zasady korzystania ze stołówki

  1. Zabrania się wynoszenia ze stołówki zastawy stołowej.
  2. Po posiłku uprasza się o zwrot do oznaczonego okienka brudnej zastawy stołowej.
  3. Przestawienie stołów na stołówce możliwe jest jedynie za zgodą zarządcy obiektu.
  4. Po skorzystaniu z kawiarenki należy zostawić po sobie porządek.

  V. Postanowienia końcowe

  1. Nieprzestrzeganie regulaminu Domu Rekolekcyjnego może skutkować nakazem opuszczenia obiektu, bez zwrotu wpłaconej należności za pobyt.
  2. W przypadku grup zorganizowanych za wszystkich uczestników odpowiada w pełni organizator / Opiekun Grupy.
  3. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio zarządcy obiektu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r. Zarządca Domu Rekolekcyjnego zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

   

  Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

  ROZUMIEM